všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Archiv Září 2009

1. 10. 2009 14:33
Rubrika: K zamyšlení

Pravdivý příběh dánské ženy Lydie, která opustila na Boží zavolání pohodlí, přátele, společenské postavení i své zajímavé povolání a šla v odvaze do nebezpečí a obléhání, které na ni čekalo v Jeruzalémě roku 1927. Příběh ženy, která vzala Bibli…


24. 9. 2009 9:07
Rubrika: Jak šel život

Seděla jsem nedávno v tramvaji a vracela se z města. Pršelo. Hodně pršelo. Šedé a smutné obloze odpovídala i nálada ostatních cestujících ve voze, kteří netečně, až mrzutě koukali přes opršená okna. Ale potom se najednou během chvilky rozjasnilo a…


21. 9. 2009 12:50

TOUŽÍMpo světle, o němž vím,že je mé oči teďještě nemohou snést. TOUŽÍMpo dálce,o níž vím,že ji teď ještěnemohu odhadnout. TOUŽÍMpo hloubce,o níž vím,že ji teď ještěnedokážu změřit. TOUŽÍMpo výšce,o níž vím, že by mi teďještě způsobila závrať.…


19. 9. 2009 9:13
Rubrika: K zamyšlení

(zdroj: www.pastorace.cz) Ve dnech životního zastavení mohou být následující otázky východiskem pro sebepoznání, mohou zkypřit pole našeho života. Odpovídejme si na ně pravdivě a střízlivě, nebojme se připustit, že někdy odpověď neznáme.Důležité při…


16. 9. 2009 20:57
Rubrika: Modlitby

(modlitba, která se mi nedávno "náhodou" dostala do rukou) Ó, všemohoucí věčný Bože, shlédni na tvář svého syna Ježíše Krista a pro svou lásku k němu, jako nejvyššímu věčnému knězi se smiluj také nad všemi svými kněžími.¨ Ó nejslitovnější Bože,…


3. 9. 2009 22:45
Rubrika: Modlitby

Pomoz mi, Pane, nalézt Tě v tichu, vstoupit za hranici slov, setřást ze sebe prach každodennosti, celý svůj život odložit napotom a vytrvat tak ve vědomí, že Ty stojíš Přede mnou. Pomoz mi, Pane, nalézt v sobě ticho, sundat masky, pózy, přerušit…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz