všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Modlitba za kněze

16. 9. 2009 20:57
Rubrika: Modlitby

(modlitba, která se mi nedávno "náhodou" dostala do rukou)

 

Ó, všemohoucí věčný Bože, shlédni na tvář svého syna Ježíše Krista a pro svou lásku k němu, jako nejvyššímu věčnému knězi se smiluj také nad všemi svými kněžími.¨

Ó nejslitovnější Bože, pamatuj, že i oni jsou také pouze slabými a křehkými lidskými bytostmi.

Posiluj v nich milost jejich povolání, které jim biskup vložením rukou svěřil

Udržuj je ve své blízkosti, aby nepodléhali útokům nepřátel a nikdy ničím ani v nejmenším neposkvrnili své vznešené povolání.

Ó, Ježíši, modlím se kTobě za Tvé věrné a horlivé kněze, ale i za Tvé nevěrné a lhostejné kněze, modlím se za Tvé kněze pracující doma i na misiích daleko za hranicemi, za Tvé osamělé i opuštěné kněze, za Tvé mladé kněze, za Tvé stárnoucí kněze, za Tvé nemocné kněze, za Tvé umírající kněze, za duše Tvých kněží v očistci.

Ale nad to vše Ti svěřuji do ochrany kněze, kteří jsou mému srdci nejdražší. Kněze, který mě pokřtil, kněze, který mi udělil rozhřešení za mé hříchy, kněze, u kterého jsem byl na mši svaté a z jehož rukou jsem ve svatém přijímání přijal Tělo a Krev Kristovu, kněze, který mě učil, pomáhal mi a povzbuzoval mne a také všechny ostatní kněze, kterým jsem jakýmkoliv způsobem zavázán, zejména pak ... (jména kněží, které chcete ve své modlitbě obzvláště vzpomenout)

Ó, Ježíši udržuj je všechny v blízkosti svého svatého srdce a hojně jim žehnej v časnosti i věčnosti.

Panno Maria, královno duchovních, modli se za nás a vypros nám noho svatých kněží.

Amen

Zobrazeno 2044×

Komentáře

Ondr

Tuto modlitbu se modlíme v naší kapli sv.Kláry každý den, lidem se líbí a odnáší si jí domů aby se modlili za všechny kněze i ve svých domovech.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz