všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Archiv Květen 2009

28. 5. 2009 13:38
Rubrika: Básničky

Přijď Duchu svatý a .... ...uprostřed davu buď tichou samotou,v bolestné samotě, blízkou jistotou.za temné noci světlem zářivým,v mrazivém chladu teplem hřejivým,na dně vyprahlosti buď mi deštěm,když zlo mě svírá, buď mým útočištěm,pro duši nemocnou…


27. 5. 2009 22:38
Rubrika: Modlitby

Pane, modlím se k tobě ze své kuchyně,protože nemohu být světicív tichých zdech kláštera,nebo uprostřed africké pouštěnebo v hlubokých meditacíchjako horlivá novicka. Pomoz mi být svatá, když vařím jídloa myju nádobí.Potřebuji ruce Marty,ale…


21. 5. 2009 11:17
Rubrika: K zamyšlení

ZPOVĚĎ Jdeš-li ke zpovědi, myslíš nejprve: co mu řeknu?Pak: co si asi pomyslí?A konečně: co mi řekne?Mysli však především na to, s kým se setkáváš a co dostaneš. Děláš víc povyku kvůli hříchům, které přinášíš, a velmi málo kvůli spásonosné lásce,…


20. 5. 2009 21:30
Rubrika: K zamyšlení

LISTY MÉHO STROMU (Sri Chinmoy) V našem životě existují lidé, kteří nás činí šťastnými prostě jen proto, že nám zkřížili cestu. Někteří jdou cestou po našem boku dlouho, jiné sotva čas od času zahlédnete. Obojím říkáme přátelé. Můžeme je roztřídit…


11. 5. 2009 9:40
Rubrika: Jak šel život

Ježíš řekl svým učedníkům: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil.…


9. 5. 2009 8:56
Rubrika: Jak šel život

Několik lidí se mě v poslední době ptalo, proč v názvu mého blogu přibylo jedno slovo. Už to není "blog optimistky", ale navíc ještě i "nadějistky". Takže proč?Jak plyne čas a já stárnu (netroufám si říct, že moudřím :-) ), tak si čím dál víc…


8. 5. 2009 11:05
Rubrika: K zamyšlení

"Mé" a "tvé" jsou jen prázdná slova. Říkáš-li, že dům je tvůj, je to nevěcné. Neboť vzduch, půda, hmota i ty sám, který jsi dům postavil, i všechno ostatní patří Stvořiteli. A i když užívání těchto věcí ti patří, je přece jen nejisté, a to nejen…


7. 5. 2009 20:12
Rubrika: K zamyšlení

Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě vázané na vnějšek, ale o té,…


1. 5. 2009 20:34
Rubrika: K zamyšlení

Nad všechno vědění Ptej se milosti, ne nauky, touhy, ne poznání, vzdechu modlitby, ne studia knih, Ženicha, ne vyučujícího, Boha, ne člověka, temnoty, ne jasu, neptej se světla, ale ohně, který úplně rozněcuje úchvatnými pomazáními a horoucností…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz