všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Archiv Duben 2009

1. 5. 2009 20:34
Rubrika: K zamyšlení

Nad všechno vědění Ptej se milosti, ne nauky, touhy, ne poznání, vzdechu modlitby, ne studia knih, Ženicha, ne vyučujícího, Boha, ne člověka, temnoty, ne jasu, neptej se světla, ale ohně, který úplně rozněcuje úchvatnými pomazáními a horoucností…


18. 4. 2009 12:04
Rubrika: Jak šel život

Seděla na houpačce v parku, lehce se pohupovala a povídala si se mnou. Moje dcera. Už jsme probraly všechno možné - gól, který střelila při fotbalovém zápasu s 1.A , její nejoblíbenější plyšáky, to, proč na jaře raší stromy a také co je to "pylová…


18. 4. 2009 12:00

Když ... (R. Kypling) Dovedeš-li nésti hlavu vztyčenou, když všichni kol tebe své hlavy věsí a vytýkají to tobě, dovedeš-li věřit sobě, když všichni o tobě pochybují, dovedeš-li čekat a neunavit se čekáním, nebo jsa obelháván neupadnout v lež nebo…


18. 4. 2009 11:15
Rubrika: K zamyšlení

Diamant (Phil Bosmans) Je docela možné, že jsi pravý diamant.Ale diamant září svítí teprve tehdy,až když je vybroušený.Jsou lidé vzácní jako diamant,ale jsou ještě jaksi drsní a neobroušení.Tato neopracovanost se projevuje vždy v maličkostech:člověk…


15. 4. 2009 21:37
Rubrika: Videa

11. 4. 2009 22:00

Včera jsem byl ukřižován s Kristem,dnes jsem s Ním oslaven.Včera jsem s Ním zemřel,dnes mám podíl na Jeho vzkříšení.Včera jsem s Ním byl pohřben,dnes se s Ním probouzímze spánku smrti.


8. 4. 2009 10:28
Rubrika: K zamyšlení

Maria - postava víry - Theo Schmidkonz (meditace - otázky - modlitby) Nástin:Stát pod křížemLáska nemůže zemřítBýt zde pro člověka vedle mne PísmoU Ježíšova křížeJ 19, 25-27 U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, MarieKleofášova a…


3. 4. 2009 20:13
Rubrika: Modlitby

Prosím Tě,Pane, za lidi,kteří se nedovedou smát,kteří se ani jednou neusmějí,jejichž obličej je jako z kamenea pro něž se všechno, čeho se dotknou,stane kamenem Cožpak nesnil Jákob,když si položil hlavu na kámen,o nebeském žebříku?A nebyl kámen z…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz