všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

7.4.2013 Otčenáš za kněze

7. 4. 2013 14:11
Rubrika: Jak šel život | Štítky: modlitby

 

Tahle modlitba vznikla během jednoho nočního rozjímání. Věnuji ji všem mým kamarádům, přátelům a známým kněžím. Ale i těm neznámým a "vzdáleným" :-).

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

Prosím Tě Bože za naše duchovní otce.
Ať se vždy otcovsky starají o duše, které jim byly svěřené.
Ať i my věřící, k nim máme úctu a důvěru jako děti k svým otcům.
Ať jsou nám dobrými průvodci do tvého nebeského království.
Ať mají neustále na paměti, že jejich poklad je v nebi
a jejich oči ať jsou stále upřeny více k věcem nebeským než pozemským.

posvěť se jméno tvé,

Pomáhej jim, prosím, když se neúnavně snaží, aby lidé znali pravého Boha, jako Boha Otce - Lásku.
Ať neúnavně hledají jen tvou slávu a jejich život ať je tvou oslavou.
Odpusť , prosím, těm kněžím, kteří svým chováním, skutky a postoji druhé od Boha spíše odrazují a nepřispívají k oslavě Tvého jména.

příjď království Tvé,

Prosím Tě, Pane, ať Tví kněží, hledají ve svém životě především Tvoje království a pomáhají je nálézt i nám, obyčejným lidem.
Ať jsou ve svých farnostech vždy kvasem, solí a svělem ať už v utrpení nebo v radosti.
Posiluj je, Pane ať v jejich duších vládne láska k Tobě a k bližním.

buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi,

Pane, dej svým kněžím pevnou víru a důvěru, že je vedeš správnou cestou. Že jsou ve správné chvíli na správném místě a že Ty to tak chceš.
Dej jim sílu příjmout Tvou vůli, i když jsou jako květiny přesazováni z jedné farnosti do druhé.
Dej i nám, farníkům, sílu příjmout Tvou vůli, když nám do cesty posíláš kněze, se kterými neumíme najít "společnou řeč".
Ať jsme jim oporou a pomocí.
Ať jsme jim nápomocni při budování Tvého království.

chléb náš vezdejší dej nám dnes,

Pane, dnešní svět hladoví. Nejen po chlebu, ale i po Tvém Slovu.
Žehnej a pomáhej všem misionářům v dalekých , odlehlých zemích, aby neohroženě hlásali Tvé evangelium.
Posiluj kněze, kteří působí v chudých a zapomenutých farnostech. Ať je posiluje vědomí, že jsou stejně důležití jak v "prosperujících" a živých farnostech,
tak i v těch nejzapomenutějších a nejmenších.

a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům

Pane, Tys dál svým kněžím velikou moc, když jsi řekl: "Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi."
Prosím Tě za všechny naše zpovědníky, kteří nám neustále zprostředkovávají setkání s Tvou všeobjímající, odpouštějící Láskou.
Daruj jim svého Ducha. Ducha moudrosti a vědění, aby nám hříšníkům dokázali  ukázat správnou cestu k Tobě.
Odpusť prosím těm kněžím, kteří na cestě k Tobě sešli z pravé cesty a kteří bloudí a tápou.
Pomoz jim prosím, aby našli zase správný směr a vytrvale a neochvějně dál kráčeli za Tebou.

a neuveď nás v pokušení,

Pane, je tolik pokušení v dnešním světě, která doléhají nejen na obyčejné věřící, ale i na jejich pastýře.
Chraň prosím své kněze, před vším, co by je mohlo přivést do záhuby a odvrátit od Tvé lásky.
Chraň je před touhou po moci, po majetku, po nečistých věcech a před vším, co by je od Tebe mohlo vzdálit.

ale zbav nás od zlého

Chraň prosím své kněze, před zlobou a nenávistí dnešního světa.
Před pomluvami, závistí, záští a zlými intrikami.
Před vším, co poškozuje nejenom je, ale prostřednictvím nich i Tvoje jméno.
Pomoz všem kněžím, kteří se stali obětmi lidské zloby a nenávisti.
Pomoz těm, kteří nespravedlivě trpí a byli světem odsouzeni pro Tvoje jméno. Posiluj je, Pane, protože "jejich je nebeské království".
Osvoboď je prosím od všeho, co by jím bránilo být Tvými dobrými a milujícími služebníky.

Amen

Zobrazeno 759×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz