všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Litanie pokory

4. 8. 2011 22:23
Rubrika: Modlitby

 

Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Pane, smiluj se!
Otče z nebes, Bože …..
 
Před touhou po takové významnosti, která nepřispívá slávě Boží. – Chraň nás, Ježíši!
Před takovou touhou být milován, která není nasměrována na vzájemnou lásku.
Před takovou touhou po vyvýšení, která není hledáním dobra pro Boží království.
Před takovou touhou po důležitosti, která není znamením služby společnosti.
Před touhou po takové chvále, která není bojem za pravdu.
Před takovou touhou po upřednostňování, která není znamením horlivosti pro evangelium.
Před takovou touhou být rádcem, která není úsilím pouze o dobro druhého.
Před takovou touhou být přijímán, která není znamením úsilí o spravedlnost.
Před takovou touhou po popularitě, která není ovocem lásky k lidem.
 
Od přílišných obav před ponížením.  – Osvoboď nás, Ježíši!
Od přílišných obav před pohrdáním.
Od přílišných obav před neočekávaným utrpením.
Od přílišných obav před očerňováním.
Od přílišných obav před tím, že nebude na nás pamatováno.
Od přílišných obav před tím, že budeme nespravedlivě posouzení.
Od přílišných obav před pomluvami.
Od přílišných obav před tím, že budeme podezřívání.
 
Jestliže jiní jsou více milováni. – Pomoz nám, Ježíši, těšit se z toho!
Jestliže jiní jsou více vyznamenáváni.
Jestliže jiní v očích světa rostou právem a my se zmenšujeme.
Jestliže jiní jsou více žádání a my opomíjení.
Jestliže jiní jsou více chválení a my nejsme docenění.
Jestliže jiní více rostou ve svatosti než my.
 
Aby naše úsilí o svatost neskončilo v přílišném pozorování sebe nebo srovnáváním se z jinými lidmi. – Prosíme Tě, Ježíši!
Aby naše pokora nebyla jen prostředkem k naším cílům a k větší věrohodností před lidmi.
Abychom v díkůvzdání Bohu a se zpěvem Magnificat v srdci, v radostí přijímali naše úspěchy, vyznamenání, pochvaly a odměny.
Abychom od Boha přijímali všechny naše talenty a schopnosti jako dar a zároveň úkol sloužit evangelizaci a dobru světa.
Abychom s radostí, bez závisti uznávali charismata jiných, která sami nemáme.
Abychom přijímali naše různá omezení, nedostatky, těžkosti vnitřní i vnější, nemoci a křivdy jako zkoušku od Pána Boha a pozvánku k hlubšímu podílení se na tajemství kříže a zmrtvýchvstání.
Aby naše práce nad sebou byla stále více naplněna důvěrou a láskou k Bohu a bližnímu podle příkladu Panny Marie.
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
 
Ježíši tichý, Srdce pokorného,
přetvoř naše srdce podle Srdce svého
 
Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi z lásky k nebeskému Otci i k nám lidem sestoupil z nebe, stal ses člověkem a v poníženosti sloužil všem – poslušný až k prolití krve na kříži. Dej nám Tvého Ducha, abychom mohli mít podíl na díle vykoupení a podle příkladu Tvé Matky a na její přímluvu měli účast na Tvém zmrtvýchvstání, Tvém poslání i Tvé chvále. Který žiješ a kraluješ a Bohem Otcem, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věků. Amen.

(Podle knihy Pokora, Winfried Wermter CPPS)

Zobrazeno 2433×

Komentáře

pavli

Díky, něco takového jsem přesně teď potřebovala "slyšet" a s důvěrou a nadějí vyslovit...

Lucis

Kéž nezapomenu, na kterým blogu jsem si to četla:) nebo spíš kéž si to vytisknu:)

Míša93

Moc se mi ti líbí :). Děkuji

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz