všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Marie - hvězda

23. 7. 2011 15:15
Rubrika: K zamyšlení

Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila.
Opřou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii vzývej!
Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej!
Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci.
Chceš-li, aby se za tebe přimlouvala, buď pamětliv příkladu, který dala svým životem.
Následuješ-li ji, nezbloudíš,
prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství,
myslíš-li na ni, nechybíš,
drží-li tě, neklesneš,
chrání-li tě, nemusíš se bát,
vede-li tě, neunavíš se,
je-li k tobě milostivá, dojdeš k cíli.

(sv. Bernard)

Zobrazeno 666×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz