všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Pane, děkuji ...!

10. 5. 2010 15:39
Rubrika: K zamyšlení

Z knihy "Vždyť jsem to já" , P. Leo Kuchař

...

Děkujeme ti za život duše i těla, za mládí, zdraví a sílu, ale též sa stáří, nemoc a slabost...

Děkujeme ti za všechno, co jsme a co máme, ale též za všechno, co jsme ztratili nebo nedostali...

Děkujeme ti za všechna dobrodiní, která uchováváme v paměti, ale též i za dobrodiní, která unikla naší pozornosti...

Děkujeme ti za náš osud, který leží v tvých rukou; za všechny radostné i smutné chvíle našeho života a za všechna nebezpečí, v nichž jsi nás posiloval nebo před nimiž jsi nás uchránil...

Děkujeme ti za každou trošku lidského štěstí, ale též za každý kříž a každou oběť, jimiž jsi nám umožnil získat zásluhy pro věčnost...

Děkujeme ti za každou pomoc, kterou jsme mohli učinit druhým a za všechny radosti, jimiž jsi nás obdaroval a jež jsme mohli přenášet na lidi ve svém okolí...

Děkujeme ti za všechny skvosty našeho svatého náboženství: za tvé vtělení, za vykoupení na kříži, za milost křtu a víry, za všechny ostatní milosti planoucí ze svátostí a za církev, která je naše duchovní matka...

Děkujeme ti zvláště za velký dar eucharistie: za svatou mešní oběť, za každé svaté přijímání a za tvou nepřetržitou svátostnou přítomnost ve všech našich chrámech...

Děkujeme ti, že i mimo eucharistii k nám přicházíš rozmanitým způsobem a nám se sděluješ...

Děkujeme ti, že se s námi setkáváš v různých přestrojeních, v nichž tě poznáváme někdy snadno, jindy obtížně...

Děkujeme ti, že se k nám přibližuješ v každém člověku, s nímž se setkáváme a který se stává naším bratrem nebo naší sestrou...

Děkujeme ti, že nám jdeš vstříc v každém člověku bez ohledu na to, zda ho známe nebo neznáme, zda je náš přítel nebo nepřítel...

Děkujeme ti za tvé "umění převleku" sahá ještě mnohem dál a že se objevuješ v našem středu nejen ve svátosti nebo v osobě lidského společníka, ale dokonce i ve slově, které je zapsáno v Písmu svatém nebo je zvěstováno při bohoslužbách...

Děkujeme ti, že jsi "Slovo Otce" a že jsi nám zjevil Otcovy záměry

... 

Zobrazeno 854×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz