všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Maria - postava víry, Theo Schmidkonz

8. 4. 2009 10:28
Rubrika: K zamyšlení

Maria - postava víry - Theo Schmidkonz
(meditace - otázky - modlitby)

Nástin:
Stát pod křížem
Láska nemůže zemřít
Být zde pro člověka vedle mne

Písmo
U Ježíšova kříže
J 19, 25-27

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie
Kleofášova a Marie Magdalská.
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl
matce: "Ženo, hle, tvůj syn!"
Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen
učedník přijal k sobě.

Meditace
Maria v ten Velký pátek nemyslí na sebe.
Jen na něho. -
Je na ni spolehnutí.
Ježíše v jeho opuštěnosti neopustila.
Jeho učedníci ho opustili všichni.

Ukázalo se,
že jejich sliby jsou prázdná slova.
Doufali, že budou mít úspěch ve své činnosti.
Jejich Mistr se však rozhodl pro utrpení.
Dávají se na útěk

Maria však stojí !
Stojí - pod křížem.
Stojí - u Ukřižovaného.
Věří - a stojí pevně.
Země se pod ní chvěje.
Slunce nevydává svou záři.
Lidé se posmívají a pošklebují:
"Ať ho Bůh zachrání!"
Nebo ho Bůh opustil?
Otec mlčí.
U k ř i ž o v a n ý mluví -
- jako vždy - o lásce:
"Ženo, hle, tu je tvůj syn!"
Ten vedle tebe tě potřebuje !
Zapomeň na svou bolest.
Mysli na Jana !
A ty, Jene,
"hle, tu je tvá matka !"
Mysli na její utrpení. Nenech ji samotnou

Toto je mé jediné přání:
"Milujte se navzájem,
jako jsem já miloval vás!"
Nic jiného jsem svým životem
a umíráním nechtěl říci.
Neboť to jediné, co zůstane -
- je láska.

Maria a Jan
věří v jeho slova.
Věří v poselství lásky.
Proto je Jan vpravdě bratrem
a Maria pravou Matkou
navždycky
a všem,
kteří věří jako oni.

Otázky
Co se stalo ve smrti Ježíše na kříži?
Nerozhoduje se v Ukřižovaném o celé víře?
Co pro mne znamená ukřižovaný Pán?
Stojím "pod křížem", to znamená, že jsem tu pro druhé,
když jsou v bezvýchodných situacích, když je to namáhavé
jim naslouchat a pomáhat, když je to trapné nebo to
poškozuje mé "dobré jméno" u lidí?
Chtěl bych s nimi nést jejich utrpení?
Mohou se na mne spolehnout mí přátelé?
Stojím při nich i v dobách krizí,
i když nemohu nic dělat?
A když já sám jsem v takové mezní situaci:
Vidím toho, který je vedle mne, svého bližního,
nebo se utápím v soucitu se sebou samým.
Najdu ještě slovo povzbuzení, slovo lásky?
A když příjde den, kdy vše je pryč,
den, kdy budu muset všechno opustit,
budu pak umět všeho nechat?
Budu vděčný za všechnu lásku,
kterou jsem mohl zakusit?
Budu věřit, že láska nikdy neumírá?

Modlitba
Bože, noc Velkého pátku příjde na každého:
v nouzi opuštění od přátel,
polibek bez lásky,
nespravedlivý rozsudek,
rozchod s konečnou platností,
posit osamělosti,
tíha Tvého mlčení,
nemožnost už nic dělat -
- jen ještě trpět,
nemožnost pomoci,
jen ještě - tu být.

Bože, Ty jsi se jednou zjevil Mojžíšovi se slovy:
"Jsem tu . který jsem tu."
Ty jsi vždy tu - zcela tu - nic než tu -
- v Tvém Synovi, tu - pro nás.

Bože, dej, abych i já byl tu, vždycky,
pro všechny, kteří mně potřebují,
nic - než být tu !

Zobrazeno 816×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz