všechno možné i nemožné pro vaše pobavení a povzbuzení (možná i k zamyšlení)

Litanie k Duchu Svatému

23. 3. 2009 15:15
Rubrika: Modlitby

 Litanie k Duchu Svatému

 Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému …..

 Buď veleben   /opakuje se za každou prosbou/


 1. Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka.

 2. Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží.

 3. Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího.

 4. Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat tě a upřímně tě milovat.

 5. Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a úplné důvěře v Boha.

 6. Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky.

 7. Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté.

 8. Duchu Svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit.

 9. Duchu Svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha a duše.

10. Duchu Svat, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě.

11. Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti.

12. Duchu Svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení.

13. Duchu Svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas.

14. Duchu Svatý, pokladnice ze které neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy.

15. Duchu Svatý, kterého bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám.

16. Duchu Svatý, přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.

17. Duchu Svatý, z kterého plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a promluvit v pravý čas.

18. Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.

19. Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.

20. Duchu Svatý, sladký učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi.

21. Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat.

22. Duchu Svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky.

23. Duchu Svatý, Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby.

24. Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.

25. Duchu Svatý, před kterým nic není utajené, nauč mě unikat osidlům ďáblovým.

26. Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla.

27. Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i moji rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi.

28. Duchu Svatý, s tvou Božskou pomocí nauč mě žít ke cti a slávě Boží, k spáse duší a k radosti Matky Boží, aby jsem mohl umřít jako užitečný sluha. Amen.

 

 

Zobrazeno 1730×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz